Politica de confidentialitate

In functie de produsul/serviciul turistic ales, solicitarea, prelucrarea informatiilor si rezervarea serviciilor, cu toate documentele ce decurg din aceasta, vor fi facute de catre una din societatile S.C. ATT S.R.L. sau S.C. TRAVEL ATT S.R.L, denumite generic mai jos ”Agentia”.

Prin acordul dumneavoastra exprimat prin accesarea si utilizarea www.travelatt.ro datele cu caracter personal si orice alte informatii furnizate dedumneavoastra pot fi prelucrate si utilizate de Agentie in orice activitati si scopuri legate de marketing si in scopul realizarii de baze de date si utilizarea acestora strict pentru promovare sau informare turistica.

Drepturi de proprietate intelectuala

Materialele prezentate in cadrul website-ului www.travelatt.ro si eventualele informatii transmise prin intermediul postei electronice sunt proprietatea Agentiei sau a partenerilor sai din acest proiect, dupa caz, si sunt protejate prin drepturi de autor, drepturi de marca si alte drepturi de proprietate intelectuala.

Prelucrarea datelor cu caracter personal

Conform cerintelor Legii nr. 677/2001 pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date, modificata si completata si ale Legii nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal si protectia vietii private in sectorul comunicatiilor electronice, in privinta acestui site, datele personale pe care ni le furnizati despre dumneavoastra ori o alta persoana sunt administrate, in conditii de siguranta si numai pentru scopurile specificate, de catre Agentie. Scopul colectarii datelor este furnizarea de servicii.

Sunteti obligat(a) sa furnizati unele dintre aceste date (indicate explicit in anumite pagini din site) si puteti in mod optional sa furnizati alte informatii suplimentare (indicate in anumite pagini din site), toate aceste informatii fiind necesare pentru furnizarea de servicii. Refuzul furnizarii informatiilor obligatorii de catre dvs. determina imposibilitatea accesarii serviciilor unde v-au fost solicitate informatiile obligatorii respective.

Informatiile inregistrate sunt destinate utilizarii de catre operator si sunt comunicate numai urmatorilor destinatari: angajatii si anumiti colaboratori ai Agentiei care se ocupa de furnizarea si de intretinerea infrastructurii legate de serviciile pe internet oferite pe acest site, precum si anumite categorii de utilizatori ai serviciilor pe internet, functie de conditiile de utilizare ale fiecarui serviciu.

Conform Legii nr. 677/2001, beneficiati de dreptul de acces, de interventie asupra datelor, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale si dreptul de a va adresa justitiei. Totodata, aveti dreptul sa va opuneti prelucrarii datelor personale care va privesc si sa solicitati stergerea datelor. Pentru exercitarea acestor drepturi, va puteti adresa cu o cerere scrisa, datata si semnata, la sediul Agentiei din Slatina, Str. Arcului, nr. 2, bl. 3B, parter, sc. A, ap. 3, Jud. Olt, cod postal 230039. Daca unele din datele despre dumneavoastra sunt incorecte, va rugam sa ne informati cat mai curand posibil.